Home Informatie Openingstijden Contact
WITTE WITTE

Jij wilt toch niet eindigen op de EHBO? Lees dan door!

Tips voor de voorbereiding!


* Laat je in de winkel goed voorlichten over het vuurwerk dat je aanschaft en de aandachtspunten die daarbij specifiek belangrijk zijn.


* Gebruik vuurwerk altijd zoals op de gebruiksaanwijzing staat aangegeven en ga niet zelf experimenteren. Maak vuurwerk nooit open!


* Spreek in de familie af wie er afsteekt. Hij/zij mag geen alcohol of drugs gebruiken.


* Trek kleding aan die tegen een stootje, vonken of vuur kan (dus niet synthetisch!) en draag geen kleding met een capuchon. Zorg dat uw familie/gasten hier ook aan denken.


* Begin eerder op de avond al met de voorbereidingen.


* Verwijder het plastic van het vuurwerk (scheelt een hoop rommel op straat), maak de lontjes vrij en klap bij kleinere cakes de mogelijk aanwezige steunvoetjes alvast uit.


* Zorg dat jouw pijlenstandaard klaar staat als je ook pijlen wilt afsteken. Een verzwaarde parasolvoet is ook een goede optie.


* Zorg eventueel dat je bijvoorbeeld twee bakstenen of andere niet brandbare verzwaring in de buurt hebt om tegen een cake aan te leggen als deze klein van stuk is. Dit voorkomt eventueel omvallen nog extra.


* Grote compoundboxen/flowerbeds zitten tegenwoordig, met het oog op veiligheid, in ijzeren kooien verpakt. Haal de kooien los, voordat je de straat op gaat. Als je de box in de binnendoos laat zitten, is het wel verstandig de bovenste flappen van de doos eraf te snijden/knippen. Deze kunnen anders door de wind weer dichtklappen boven de tubes en dat is erg gevaarlijk!


* Zorg dat je een aansteeklontje of aansteekstok klaar hebt liggen en natuurlijk vuurwerkbrillen voor jezelf en de rest van de familie/gasten.


* Lees de gebruiksaanwijzingen vooraf goed door. In het donker kun je niet lezen! Let ook goed op de symbolen die op de verpakking staan en o.a. de schietrichting van de cake aangeven.


* Ga buiten op zoek naar een goede plek om het vuurwerk af te steken. Bij voorkeur een kruispunt, zodat je voldoende afstand kunt houden van het publiek (zeker bij waaiercakes). Let in elk geval altijd goed op bomen, afdakjes en blijf ver uit de buurt van huizen met rietkappen.


* Stem met jouw buren af wie er vuurwerk gaat afsteken. Probeer er een gezamenlijk feest van te maken en voorkom het door elkaar heen schieten van vuurwerk.


* Laat jouw vuurwerk binnen op een veilige plek staan en haal het stuk voor stuk naar buiten als je gaat afsteken. Tasjes/stapels vuurwerk tussen de toeschouwers neerzetten is levensgevaarlijk!

Tips voor het afsteken!


* Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken, maar gebruik een degelijke tas (geen plastic of nylon!).


* Zet allemaal een vuurwerkbril op. Dus ook als je niet zelf afsteekt, maar wel toeschouwer bent.


* Het enige vuurwerk wat je in de hand mag houden, zijn sterretjes! Steek nooit vuurwerk uit je hand af.


* Ga naar de veilige locatie die je vooraf hebt uitgekozen.


* Zet het vuurwerk altijd op een vlakke ondergrond en gebruik voor pijlen een pijlenstandaard.


* Gebruik voor potten een veiligheidsklem of zet de cake bijvoorbeeld extra klem tussen twee bakstenen.


* Gebruik een aansteeklontje of aansteekstok en hang nooit met je hoofd boven het vuurwerk.


* Kijk voor het aansteken goed in de cake naar de richting van de tubes. Als deze recht omhoog staan,

    gaat het vuurwerk ook recht omhoog. Staan deze schuin, dan komt het vuurwerk er ook schuin uit (fanshape-/waaiercake).

    Let er in dat geval goed op dat de tubes niet in de richting van het publiek of andere objecten staan.


* Kijk of de omstanders op voldoende afstand staan. Kijk voor de juiste afstand op de gebruiksaanwijzing, maar bedenk altijd hoe     verder hoe beter!


* Kijk goed of je zelf makkelijk kunt wegkomen. Zorg dat er geen obstakels zijn.


* Neem ook voldoende afstand van andere vuurwerkliefhebbers.


* Ga naast het artikel staan en steek de lont aan het uiteinde aan. Ga zo snel mogelijk of op een afstand van tenminste 8 meter     staan.


* Ga nooit direct terug naar vuurwerk dat niet afgaat (weigeraars). Wacht minstens 10 minuten.


* Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan, behalve als je de reservelont kunt gebruiken.


* Maak weigeraars onschadelijk in een emmer water, zet het aan de kant en breng het terug naar de winkel.
Tips voor na het afsteken!


* Het netjes opruimen van het afval hoort er natuurlijk bij.

    Rondslingerende vuurwerkresten zorgen voor een vervuild straatbeeld en zouden gevaarlijk kunnen zijn.


* Ruim het vuurwerk zo snel mogelijk op. Dat wil zeggen ’s nachts of uiterlijk op nieuwjaarsdag.


* Neem een emmer water mee om eventueel smeulende vuurwerkresten te doven.


* Veeg de resten bij elkaar en stop het in (een hiervoor bestemde) vuilniszak.


* Laat kinderen nooit zonder toezicht opruimen.